Musiceren blokfluitsgewijs

methode'Musiceren blokfluitsgewijs' is een serie boeken met in totaal ongeveer 300 muziekstukken voor sopraan- of tenorblokfluit. Bij elk boek wordt een meespeel-cd meegeleverd.

De moeilijkheidsgraad loopt langzaam op. Gemiddeld speelt een leerling 2 boeken per jaar. De eerste, eenvoudige, boeken gaan iets sneller dan de laatste delen, waarin ook tamelijk lastige stukken voorkomen.

Een leerling, die algemene muzikale vorming (met blokfluit) als ondergrond heeft, kan doorgaans beginnen met deel drie.

De muziek is vrij divers. Er komen onder andere kinderliedjes in voor, maar ook volksliedjes, voordrachtstukken, duetten, oefenstukken. Jong of oud, rijk of arm, begaafd of niet, ieder vindt er iets te genieten. Aan elk stukje is de grootst mogelijke aandacht besteed, om vooral niet te verzanden in confectiewerk.

Er is ook een 'Snelcursus' voor hen die al een muzikale ondergrond hebben. Die snelcursus is een boek met een selektie uit de eerste zeven delen van 'Musiceren Bloksgewijs' . Uiteraard ook met meespeel-cd.